Stílusunk

Az első szálak az 1976-os évig nyúlnak vissza. Márton László (továbbiakban Si Jo) ekkor ismerkedett meg Dobsodi Dénessel, aki már több éve foglakozott a Kung Fu-val. Barátság alakult ki közöttük, amit a későbbiekben is fenntartottak. 1979-ben kezdett el a Si Jo Sotokan karatéval foglalkozni. 1981-ben Kick Box-ot kezdett el gyakorolni, de ez nem tartott sokáig, mert Dobsodi Dénes inspirálására figyelme és érdeklődése teljes mértékben a Kung-Fu felé fordult. Az érdeklődést Dénes nagy örömmel fogadta. 1982 nyarán Harkányban (Dénes az akkori Jugoszlávia területén élt)  -Dobsodi Dénes ekkor Si Fu fokozatú volt, így önálló oktatói és vizsgáztatói engedéllyel rendelkezett- elmagyarázta a fontos tudnivalókat, javította a helytelen mozdulatokat. Márton László rendkívül lekesen és nagy szorgalommal készült, aminek a gyümölcse 1982. augusztus 21-én érett be a sikeres Si Dai vizsgával. A következő vizsgára 1 évre rá került sor, eredmény Si Hing fokozat lett (Si Dai-tanuló, Si Hing-haladó, Si Fu-mester). A további szívós munka, és a más stílusokban eltöltött évek eredménye 1984. június 12-én a sikeres mester vizsga lett. 20 évesen Márton László elérte a Si Fu fokozatot. Bár a Lung Tao tetszett neki, de nem hagyta nyugodton a gondolat, hogy egy jó rendszer miért nem tartalmaz dobásokat és más, a valós harcban szükséges küzdési technikákat. 1985 elején elhatározta, hogy saját stílust hoz létre, mely tartalmazni fogja a küzdelemben szükséges valószínűleg valamennyi fontos harci elemet. A kialakított új rendszert először Lung Ch’uan Do-nak, majd a félreértések elkerülése végett (ugyanis hasonló néven működött egy másik egyesület) Hong Lung Ch’uan Tao-ra módosította. Az oktatást a göllei általános iskola tornatermében kezdte meg. 1985 nyarán az általa kifejlesztett stílusból I. Toan fokozatot vette fel. 1985-ben az újonnan létrejött irányzatot megetkinti Jakab Lajos úr az angol Kung-Fu Szövetség elnöke, aranyöves önvédelmi nagymester, aki a rendszert megfelelőnek találja és bíztatja Márton Lászlót a Stílus terjesztésére. Még ez évben szerepel Márton László a TTT ifjúsági műsorában. Ennek hatására több helyről is érdeklődnek a stílus iránt. 1986-ban beindultak az edzések Kaposváron, Pápán, Nyíregyházán. Ekkor kerül sor az első edzőtáborra a Balaton partján. A következő televíziós fellépés a Leg, leg, leg… című, rekordokat bemutató műsor volt, ahol 3 db. nagyméretű téglát tört össze Tak Tui-val. A 3. Toan fokozatot 1987. novemberében vette fel a Stílusvezető, mivel akkori tervei és szándékai szerint csupán három mester fokozat volt a rendszerében, így a legmagasabb fokozatot a mindenkori Stílusvezető viselte. 1988-ban megjelenik a Hong Lung Ch’uan Tao-ról szóló könyv „Az önvédelem művészete” címmel, melyet Márton László állított össze. 1991-ben a jitsu irányzatokkal való kapcsolat hatásaként 5 Toan-ossá alakult át a mester fokozatok felépítése, és a vizsgaanyaga eközben fokozatosan finomodott: 1994-ben újjáalakult a vizsgarendszer. 1996. júniusában Black Leopard Self-Defence Martial Art Hungarian Streetfightings Sotiety néven lett bejegyezve, a Hong Lung Ch’uan Tao stílus szakmai és jogi folytonosságával. Ugyanakkor az ázsiai alaptechnikákra olyannyira ráépültek a továbbfejlesztett és modernizált, célszerűsített elemek. Nem tagadjuk az ázsiai eredete, de mai, kialakult rendszere alapján már inkább modern európai harcművészet, mint tradicionális keleti stílus, azonban megtartottuk az ősi gondolkozásmódot, és filozófiát. Ugyanekkor vette fel Stílusunk a kapcsolatot a Magyar Utcai Harcosok Szövetségével is. 1996 nyarán átalakult a vezetői rendszer felépítése, pontosításra kerülnek a vizsgaanyagok, kialakul a 10 tanuló fokozat- 10 mester fokozat rendszere. Az Alapító, az új rendszer bevezetésével 10. Toan fokozatot vette fel. 1997 végén az Alapítóval szemben tiszteletlenül viselkedők ki lettek zárva (rangra, és emberre való tekintet nélkül). Úgy tűnik, hogy irányzatunk életképessége a hosszú évek alatt bebizonyosodott, a rendszer alapjai végleg megszilárdultak, kiépültek, megindulhat az intenzív fejlődés és nagyméretű elterjedés. Az alapító és a vezetőség természetesen fenntartja a változások lehetőségét, hiszen a világ változásaihoz igazodni kell. A kihívásoknak mindig meg kell felelni, hiszen: „a merev ág eltörik a viharban, míg a hajlékony életben marad és újból kivirul…”